Content currently only available in German

Spirituosen-Analytik

Untersuchungsumfang

  • Methylacetat, Ethylacetat, Methanol, 2-Butanol, 1-Propanol, Isobutanol, Allylalkohol,  1-Butanol, Isoamylalkohole, Ethyllactat, 1-Hexanol, Benzaldehyd, Benzylalkohol, 2-Phenylethanol
  • Alkoholbestimmung in Spirituosen, Bier, Alkopops und Propolis
  • Blausäure
  • Thujon, Campfer
  • phenolische Substanzen (Faßlagerungsindikatoren)
  • Ethylcarbamat*

Ansprechpersonen

DI Dr. Robert Gabernig
Geschäftsfeld: Lebensmittelsicherheit
Institut: Lebensmittelsicherheit Wien
Phone: +43 50 555-35251
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
*Dr. Christoph Czerwenka
Geschäftsfeld: Lebensmittelsicherheit
Institut: Lebensmittelsicherheit Wien
Phone: +43 50 555-32531
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
DI Dr. Robert Gabernig
Geschäftsfeld: Lebensmittelsicherheit
Institut: Lebensmittelsicherheit Wien
Phone: +43 50 555-35251
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
*Dr. Christoph Czerwenka
Geschäftsfeld: Lebensmittelsicherheit
Institut: Lebensmittelsicherheit Wien
Phone: +43 50 555-32531
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
Dr. Christian Lechner
Phone: +43 50 555-35291
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
Geschäftsfeld: Lebensmittelsicherheit
Institut: Lebensmittelsicherheit Wien

Dr. Christian Lechner
Phone: +43 50 555-35291
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
Geschäftsfeld: Lebensmittelsicherheit
Institut: Lebensmittelsicherheit Wien

x